info@bega-partners.com Ita +39 392 0116073 Alb +355 69 2583812

Konsulenca fiskale, kontabiliteti dhe në pasqyra fiskale

I drejtohemi sipërmarrësve dhe investitorëve të huaj të cilët dëshirojnë të nisin dhe të konsolidojnë aktivitet tregtarë në territorin shqiptarë. 

Nëpërmjet qasjes multidisiplinore ligjore dhe fiskale, i ilustrojmë klientit lehtësimet fiskale më të favorshme për zhvillimin e aktiviteteve tregtare të veta.

Ofrojmë asistencë në zgjedhjen dhe përgatitjen e sistemit kontabël të shoqërisë dhe në mbajtjen e kontabilitetit, në përputhje me legjislacionin fiskal shqiptarë.

Përgatisim pasqyrat fiskale tuaja, duke respektuar skadencat vjetore dhe nën-vjetore.

Përgatisim deklaratat fiskale për derdhjen e tatimeve dhe kontributeve (T.V.SH., TAP, TAT, fitimi, kontributet sociale dhe pensionistike etj.). 

Kujdesemi për aktivitetin tuaj tregtarë day by day, por me shikimin drejtë të ardhmes. 

Për këtë arsye, ju ndihmojmë në përpilimin e akteve dhe kontratave për të cilat keni nevojë për përmisimin e biznesit tuaj.