info@bega-partners.com Ita +39 392 0116073 Alb +355 69 2583812

Elton Bega lind në Skrapar, Shqipëri.

Pasi u transferuar në Itali për të studiuar juridik, kryen diplomën Bachelor pranë “Università degli studi di Teramo” me temë në të Drejtën Private me objekt “Pjesëmarrje në faj i të dëmtuarit” dhe, më tej, diplomën Master pranë të njëjtit Universitet me temë në të Drejtën Kushtetuese me objekt “Paaftësia e objektit në gjykimin e legjitimitetit kushtetues në mënyrë incidentale”.

Është i licencuar në ushtrimin e profesionit Avokat në Shqipëri.

Trajton të drejtën civile dhe administrative, më specifikisht në lidhje me kontratat, edhe të ndërmarrjeve, të drejtës familjare e imigracionit.

Flet rrjedhshëm Shqip, Italisht dhe Anglisht.

NUIS: L91419020F